Utbildning | Dokument

Utbildning

Trygga möten är en av Scouternas utbildningar, obligatorisk för alla ledare.

Att vara en schysst kompis är grunden i Scouternas arbete med en trygg fritid. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Scouterna är en barn- och ungdomsrörelse med ett enda fokus: den unges personliga utveckling. Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Risker för övergrepp finns överallt i samhället, även inom ideell verksamhet. Scouternas mål är en verksamhet fri från övergrepp och kränkningar i alla former.

Men vad menar vi egentligen med en trygg fritid, fri från övergrepp? Vi menar att ingen ska bli utsatt för någon form av kränkningar eller övergrepp: oavsett om det sker mellan barn och ungdomar, mellan barn och ledare eller mellan ledare. Att barn inte ska tvingas att göra saker som de inte vill. Att inte sopa saker under mattan, att våga prata om det som är svårt. Utsätts en scout eller ledare trots allt för någon form av övergrepp ska det omedelbart vidtas åtgärder. Vi organiserar vår verksamhet så att vi aktivt strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska och psykiska.

Scouternas folkhögskola