Du kan anpassa utseendet på Scouternas webbplatser genom att ändra teckensnitt, kontrast och så vidare i din webbläsare.

Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Så här gör du i Internet Explorer

Gå in under ”Verktyg”, välj ”Internet-alternativ”. Här finns en knapp som heter ”Hjälpmedel”. Kryssa i rutan för ”Ignorera teckenstorleksinställningar”. Nu kan du gå in och själv välja hur stora bokstäver du vill ha. Det gör du under ”Visa”, ”Teckenstorlek”.

Så här gör du i Safari och Chrome

Håll ned knappen ”Ctrl” och tryck samtidigt på kanppen ”+” för att öka storleken. Om du vill minska storleken på bokstäverna igen, håll ned knappen ”Ctrl” och knappen ”- ”.

Så här gör du i Firefox

I Firefox måste du först gå in under ”Visa” och välja ”Zoom” Välj att endast tecken ska zoomas. Håll sedan ned knappen ”Ctrl” och tryck samtidigt på kanppen ”+” för att öka storleken. Om du vill minska storleken på bokstäverna igen, håll ned knappen ”Ctrl” och knappen ”- ”.