Bidrag

Vår medlemsavgift är låg, och våra hajker arrangeras till självkostnadspris. Vi vet att det ändå kan vara tufft ekonomiskt för utsatta barnfamiljer.

För att ingen ska tvingas att avstå från att bli scout och delta i vår verksamhet har vi ett samarbete med Nässjö majblommekommitté. Den kan stötta med bidrag till barn upp till tolv år.

 

https://youtu.be/VhqD4KvQcwk