Om jag inte kan komma

Sjuk, bortrest, eller firar mormor födelsedag? Kontakta din ledare om du inte kan komma till scoutmötet.