Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi bedriver. När vi är på hajker och läger tillkommer en extra avgift.

Medlemsavgiften i vår kår är 150 kronor per termin. För hajker och läger tillkommer en extra avgift. Hajkerna arrangerar vi till självkostnadspris, men lägrens priser styr vi inte själva över.

För de barnfamiljer som har det ekonomiskt kämpigt har vi ett samarbete med Nässjö majblommekommitté, som kan bevilja bidrag efter ansökan.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distriktet och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.