Scouternas museum ligger i Örnsberg, i samma hus som Scouternas kansli. Här håller också arbetsgrupperna för arkiven och samlingarna till. Läs mer på webbplatsen Scouternas arkiv och museum »

Scouternas Arkiv och Museum är en del av Scouternas organisation. Vi ser till att det som händer idag kan bevaras tillsammans med 100 års tidigare historia och erfarenhet av scouting i Sverige. Detta utgör underlag för fortsatt utveckling, ger vägledning för beslut och skapar förutsättningar för forskning.

På webbplatsen kan du boka ett besök på Scoutmuseet för att inspirera dig och dina scouter. Ni kan också förlägga ett möte med kårstyrelsen eller en arbetsgrupp här. Dessutom är museet öppet för obokade besök andra helgen i varje månad. Närmare information finns på webbplatsen.

Du kan även klicka här för att komma direkt till besöksbokningen »