Att skänka en minnesgåva till Scouterna för att hedra minnet av en avliden är ett fint sätt att låta personens scoutengagemang leva vidare.

Många gånger är det även en önskan från de anhöriga. Gåvan går till Scouternas viktiga verksamhet att göra fler unga redo för livet.

När du skänker en minnesgåva skickar vi ett minneskort med din personliga hälsning till de anhöriga eller begravningsbyrån.

Så här gör du

  • Du väljer summa som ni sätter in på Scouternas 90-konto: 90 03 16-1 (plusgiro) eller 900-3161 (bankgiro).
  • Ange att det är en minnesgåva, vem den är till och ditt namn och adress.
  • Kontakta Julia Andersson på Scouterna på e-post julia.andersson@scouterna.se eller telefon 08-568 432 13. Vi förbereder minneskortet, din personliga hälsning och var det ska skickas.

Tacket postas inom en vecka och gåvans belopp kommer inte att anges i tacket.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta insamlingsansvarig Magdalena Jennstål.

[personbox namn=”magdalena-jennstal” sajt=”/”]