Det var i mångfalden, energin och de riktiga mötena mellan 10 000 deltagare, 910 funktionärer, 6 000 besökare – från hela landet och hela världen, både scouter och andra – som jamboreemagin verkligen uppstod!

På Jamboree17 upplevdes scouting på riktigt, på både väl beprövade och helt nya sätt; vi skapade ålders​anpassat program och åldersspecifika mötesplatser för alla deltagare, vi provade nya koncept i familjescouting och vi erbjöd smakprov från Ledarskapsöns mest grundläggande och allra vassaste utbildningar. I mitten av jamboreeområdet fanns ett nav där alla kunde samlas och uppleva en uppsjö av aktiviteter, workshops, en stor jamboreebutik, fikahäng, andliga rum, nya bekantskaper och köer till kiosken med den godaste glassen.

Med en stadig grund i Scouternas värderingar, gemensamma program och ledarskapsutbildningar, och med ett modernt förhållningssätt till ungas världsbild ville vi skapa en plats dit unga kom för att mötas och ta ett gemensamt kliv in i framtiden.  Vi ville skapa en plats där allt kändes nytt och spännande, man samtidigt tryggt och välkomnande. Detta lyckades vi tillsammans med!

Utvärderingarna visar att scouter, funktionärer, ledare och gäster är mycket nöjda med jamboreen. De hade roligt och lärde sig nya saker, skaffade nya kompisar och upplevde äventyr av (nästan) alla de slag. Detta vare sig om man varit på många läger tidigare eller om Jamboree17 var första kontakten med Scouterna.

I den här rapporten sammanfattar vi hur vi arbetade och hur vi genomförde det uppdrag vi fått. Allt går inte att fånga i några sidors text, men förhoppningsvis ger det en samlad bild som kan vara ett minne och en redovisning för oss som var med, men även några ord på vägen och inspiration till alla ni som ska göra Scouternas jamboreer eller andra stora arrangemang, regionala eller lokala läger i framtiden.

Ladda ned

[lista-filer kategori=”slutrapport-jamboree17″]

Bilder från Jamboree17

Se hela jamboreen i bilder! Alla kan ladda ner bilder från bildbanken och använda när man vill berätta om scouting. Kom ihåg att ange fotograf.

Vanliga frågor kring avslutet av Jamboree17

Vad har Jamboree17 gett rörelsen?
På Jamboree17 upplevdes scouting på riktigt; på både väl beprövade och helt nya sätt. Med en stadig grund i Scouternas gemensamma program och ledarskapsutbildningar, med scoutings värderingar och ett modernt förhållningssätt till ungdomars världsbild ville vi skapa en plats dit ungdomar kom för att mötas och ta ett gemensamt kliv in i framtiden. Nytt var möjligheten att delta på olika sätt; hela jamboreen, kort vecka eller som dagsdeltagare. Du kunde vara med oavsett om du var med i Scouterna eller inte. För första gången hade vi även ett helt åldersanpassat program där varje åldersgrupp hade sin egen mötesplats, sin egen hubb.

Vi ville skapa en plats där allt kändes nytt och spännande men samtidigt tryggt och välkomnande. Vi har en känsla av att vi lyckades.

Utvärderingarna visar att scouter, funktionärer, ledare och gäster är mycket nöjda. 92% av kårerna som deltog är nöjda eller mycket nöjda med jamboreen som helhet, 70% säger att deras förväntningar överträffades. 8 av 10 funktionärer vill vara funktionärer på en stor, nationell jamboree igen. De som deltog i programmet hade roligt och lärde sig nya grejer, skaffade kompisar och upplevde äventyr av (nästan) alla de slag. Även om de aldrig tidigare deltagit i ett läger eller någonsin varit scouter. Programmet får i snitt 3,5-4,5 på en femgradig skala. Vi har för första gången jobbat med ett helt åldersanpassat program och gett möjlighet till barn och unga som vanligtvis inte finns i vår verksamhet att vara med. Vi kan bli bättre på utmaningar för de som är lite äldre och för de som har varit med länge.

Mediabevakningen har varit mycket god, både i traditionell media och på social media. Intresset i lokalmedia har varit stort i hela landet. Nationell media har nåtts av pressmeddelanden och jamboreen genererade minst ett inslag i samtliga stora rikstäckande tv-nyheter, inklusive ett långt inslag i Lilla Aktuellt. Det uppskattade annonsvärdet för den exponering vi erhållit i massmedia uppgår till ca 8 miljoner kronor. Under 2017 nådde Jamboreen varje dag i snitt 13 000 personer med sitt innehåll på Facebook. En viktig del av arbetet med media har bestått av ett samarbete med Scouternas Unga Talespersoner som har utbildats och deltagit vid guidningar av externa gäster och vid intervjuer med media; både på telefon och på plats när journalister besökt lägerområdet. Inte bara vad som säga i media är viktigt utan också vem som säger det: i en ungdomsrörelse bör de unga personerna vara de som berättar om jamboreen.

När kommer nästa nationella jamboree att vara?
Sedan tidigare har vi bestämt att vi ska hålla jamboree i Sverige vart fjärde år. Just nu görs på uppdrag av Scouternas styrelse en förstudie där man bl a tittar på hur ofta vi ska ha jamboree. Styrelsen har givit förstudiegruppen i uppdrag att se på möjligheten att genomföra nästa jamboree 2021 eller 2022.

I den enkät som gjorts med scoutkårerna, både de som deltog på Jamboree17 och de som inte var med är majoriteten positiv till att Scouterna arrangerar nationell jamboree vart fjärde år.

Var kommer nästa jamboree att vara?
Förstudiegruppen tittar även på var nästa jamboree skulle kunna hållas och vad man ska tänka på när man väljer plats. Gruppen kommer att rapportera till styrelsen under våren 2018.

Hur har jamboreen gått ekonomiskt?
Jamboree17 har gjort ett ekonomiskt resultat i enlighet med budgeten som beslutades av Scouternas stämma 2016. Jamboree17 skulle vara helt självfinansierad, i jamboreens budget fanns därför en summa för oförutsedda utgifter (5% av den totala budgeten). Inga oförutsedda händelser skedde som gjorde att vi behövde använda vår reserv. Dessutom höll alla funktioner budget och jobbade hårt med att få in sponsring och rabatter. Jamboree17 lämnar därmed ett överskott på 1,5 miljoner till scoutrörelsen, det kommer att användas till fortsatt verksamhetsutveckling och som en grundplåt för kommande jamboreer.