Demokrati

Under årsmötet bestäms hur kårens verksamhet ska se ut under året och vad den får kosta. Årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Alla medlemmar har rösträtt. Du kan under hela året  komma med förslag på vad vi ska göra.