Vår kår består av X antal medlemmar och vi håller till i Y. För oss är det viktigt att Z.

(Här kan ni beskriva er kår.)