Skauci przygotowują młodych ludzi do życia! Być skautem to przeżywać przygody razem z kolegami w wielkiej, międzynarodowej wspólnocie, i jednocześnie rozwijać się jako człowiek. Na świecie jest około 40 milionów skautów, z tego około 70 000 w Szwecji.

Zajęcia skautów prowadzone są w małych grupach, tzw. patrolach. Każdy członek patrolu jest tak samo ważny i uczestniczy w zadaniach z uwzględnieniem swoich cech indywidualnych. Będąc skautem, uczysz się poprzez działanie i rozwijasz, stawiając sobie wyzwania. Możesz się stawać się coraz lepszym i prowadzić – zarówno siebie, jak i innych. Naszą siedzibą jest łono przyrody; sami stawiamy przed sobą wyzwania, robiąc różne ciekawe rzeczy w nowych środowiskach i na różne sposoby.

Skauci walczą o lepszy świat, w którym wszyscy są tak samo ważni. Zachęcamy naszych członków do wykazywania inicjatywy i wpływania na to, co dzieje się w społeczeństwie, zarówno tym lokalnym, jak i globalnym.

Skauci to organizacja dla młodych i prowadzona przez młodych, przy wsparciu dorosłych.

Nasza działalność opiera się na wartościach, których podstawą jest bycie dobrym kolegą i dobrym człowiekiem.  Skauci zapraszają do siebie dzieci i młodzież – u nas nie ma „ławki rezerwowych”.