Din gåva är viktig för oss, utan den kan vi inte leva upp till vår vision om Unga som gör världen bättre och vara den relevanta barn- och ungdomssamhällsaktör som vi alltid strävar efter att vara.

Tack vare din gåva får fler barn och unga möjligheten att uppleva en meningsfull fritid full med äventyr och kompisar hos Scouterna. Den gör också att vi kan forsätta driva och utveckla vårt förebyggande arbete inom flera områden med målet att skapa trygga individer och en säker verksamhet. För att förenkla för dig som givare och partner har tagit vi delat in vår verksamhet i tre delar; Psykisk hälsa & trygg fritid, Integration & mångfald samt Ledarskap.

Psykisk hälsa och trygg fritid

All vår verksamhet ska vara trygg och säker – fri från kränkningar och övergrepp. Vi har utbildningar och program för att få både ledare och barn att kunna se, lyssna och agera innan det gått för långt. Det handlar om att skapa trygga individer och verksamhet – t ex att bli trygg i sig själv och i sin egen kropp innan trycket från kompisar och samhällsideal blir för stort eller att genom ledarskapsverktyg skapa tro på sig själv, sina egna idéer och att kunna förverkliga dem.

”Jag vet hur det känns att bli mobbad och jag vet hur det känns att bli kränkt för den person jag är. Jag vet hur det är att ständigt vara utanför men också hur det känns att bli sedd för och lyssnad på. Jag hade turen att på min scoutavdelning ha en ledare som hette Elias som vågade uppmärksamma mig och min person, han vågade se mig och lyssna på mig. Vi behöver fler ledare som vågar ställa frågan: hur mår du? Han vågade vara en förebild för mig och andra på min avdelning. Vi behöver fler ledare som vågar vara en Elias”.

Nicklas Centring

Landskapsarkitektstudent och scoutledare

Integration och mångfald

Vi vill vara en organisation för alla, därför är integration och mångfald våra ledord. Vi gör det på flera sätt, exempelvis genom våra nystartskonsulenter som jobbar på orter där scouting inte finns idag, vi stöttar lokala kårer som bjuder in barn och unga som precis anlänt Sverige. Dessutom bjuder vi på vår erfarenhet av ledarskap genom att genomföra ledarskapsutbildningar med organisationer som GUTS, Mitt 127 och Hela Malmö i syfte att tillsammans kunna starta lokala föreningar. På så vis öppnar vi upp det etablerade föreningslivet för fler och många får möjlighet att hitta en gemenskap i föreningsvärlden.

”Jag var scout i Syrien men vet inte varför. När vi kom till Sverige var vi flyktingar. Det kändes som vi hade en ram i varandra att ta hand om varandra och att vi alla är scouter. När jag gick med i kåren började jag från noll. Tillsammans utvecklades vi. Nu känns det som jag fått möjligheten att visa upp mig och ta platsen som jag behöver. Jag tror kåren är den trygga miljö som behövs för att vi ska utvecklas ”

20-årig scout från Syrien

Ledarskap

Vi skapar framtidens ledare och det startar redan i åttaårsåldern. I Scouterna får unga tidigt prova och utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Det gör dem medvetna om sina värderingar, medvetna om hur de beter sig men också medvetna om personerna omkring dem. Det sker i verksamheten där man i en trygg miljö får testa att misslyckas och prova igen. Vi reflekterar tillsammans kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Som deltagare lär man sig inte bara att prestera över sin egen förmåga – man lär sig eliminera allting som begränsar ens förmåga för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut! Jag har sett människor våga hoppa, finna sina drömmar och designa om sina liv på nytt.

Matilda Axelson, deltagare Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap

Sammanfattat har Scouterna verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar men saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Så du behövs. Med ditt stöd kan Scouterna göra ännu mer och fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar! Här kan du hitta olika sätt att bidra på. Tack för ditt engagemang. Tillsammans gör vi världen bättre!

Tack för ditt engagemang. Tillsammans gör vi världen bättre!

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta insamlingsansvarig Magdalena Jennstål.

[personbox namn=”magdalena-jennstal” sajt=”/”]

* Scouterna har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i FRII och är gröna på Givarguidens lista. Under 2015 gick 4,4 % av vår insamling till administrativa kostnader och 1 % till insamlingskostnader. Hela 94,6 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2015 växte Scouterna med en patrull om dagen!