Sparbanken Skåne har under många år visat sitt stora engagemang för scouting i Sverige. Nu blir Sparbanken Skåne Scouternas regionala partner i Skåne och huvudpartner till Jamboree17, Scouternas sommarläger, som i augusti genomförs utanför Kristianstad med ca 20 000 deltagare.

I det nya partnerskapet ger Sparbanken Skåne scoutkårer resurser att satsa på integration och mångfald eller stärka barn och ungas självbild och självkänsla. Sparbanken Skåne har kontor på 24 orter i 15 kommuner och i dessa kommuner kommer närmare 60 scoutkårer att få erbjudande till stöd under året. Stödet ger kårerna möjlighet att genomföra skräddarsydda prova på-aktiviteter i bankens lokaler och verksamhetsbidrag till lokalt utvecklingsarbete.

– För oss på Sparbanken Skåne är partnerskapet med Scouterna ett sätt att visa upp våra gemensamma värderingar och ge lokala scoutkårer i Skåne en möjlighet att vidareutvecklas. Dessutom ser vi fram emot sommarens nationella jamboree – Jamboree17 – som hålls utanför Kristianstad, säger Mikael Forsberg, vice vd för Sparbanken Skåne.

Partnerskapet innebär att en prova på-aktivitet skräddarsys utifrån varje lokal scoutkårs behov. Aktiviteterna fokuserar på integration och mångfald alternativt ungas kroppsliga självkänsla. Dessutom får varje kår som blir en del av partnerskapet ett bidrag på 3 000 kr till sin verksamhet.

– Samarbetet med Sparbanken Skåne ger scouterna i Skåne extra möjligheter och visar dessutom hur vi tillsammans kan bidra till att ännu fler får uppleva äventyr och möta nya kompisar genom scouting, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare på Scouterna.

För att kunna ge mer information om partnerskapet, prova på-aktiviteterna och verksamhetsbidragen anordnas nu informationsmöten av Scouterna i Sparbanken Skånes lokaler på fyra olika orter i Skåne.

Mer information om Sparbanken Skåne hittar du här.