Dagens scouter är morgondagens ledare! Vi vill att det ska vara fler unga ledare i samhället. I Scouterna jobbar vi för att unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra.

En av de unika sakerna med Scouterna är hur alla aktiviteter bygger på att du som scout får utveckla och leda dig själv och andra. Det är en mycket viktig grund och genomsyrar Scouternas verksamhet och program i alla åldersgrupper.

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att öka sin självinsikt och självkännedom och respektera sin omgivning.

Ledarskap i scoutrörelsen

  • Vi tillämpar ett lyssnande och stödjande ledarskap – scouter får lära genom att göra och utveckla förmåga till att ta eget ansvar med stöd av äldre ledare i en trygg miljö.
  • Vi tillämpar ett ledarskap där värderingar utgör grunden. Scouternas värderingar som baseras i rätten om allas lika värde genomsyrar alla aktiviteter och hur de leds och vägleds.
  • Vi tillämpar ofta ett delat ledarskap och tränar på följarskap. Ledarskap handlar om att ta ett stort eget ansvar för hela gruppens arbete och utveckling även om man inte har en formell ledarroll. Genom det delade ledarskapet får fler chansen och det är lättare att ta ledaruppdrag.

Dagens scouter är morgondagens ledare

Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet.

Läs mer om undersökningen »